รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์

 

          เพื่อให้ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความปลอดภัยในทุก ๆ ด้าน

Login Form